ATC & TÜV AUSTRIA: ВЪПРОСНИК ЗА ОФЕРТА ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ - COVID SHIELD

  Лице за контакт (задължително)

  Ваш E-mail адрес (задължително)

  Име на фирмата (задължително)

  Фирмен адрес (задължително)

  Брой обекти, които желаете да сертифицирате (задължително)

  Брой служители в обект(задължително)

  Общ брой служители (задължително)

  Дейност на фирмата

  Предпочитана дата за сертифициране (задължително- моля, изберете желаната дата от календара).

  Кой Ви препоръча TÜV AUSTRIA?

  Поле за допълнителна информация

  captcha