След като Вашата фирма бе успешно сертифицирана и сами се убедихте в качеството, сигурността и скоростта на нашите услуги по одитиране и сертифициране, ние ще се радваме, ако за напред не бъдете само наши клиенти, но и част от нашия екип. 

Лоялните ни клиенти се ползват от редица отстъпки при разширяване на обхвата на сътрудничество с TÜV AUSTRIA. Това включва както сертифициране по допълнителни стандарти, както и обучения и консултантски услуги. Допълнително можете да печелите при препоръчване услугите на TÜV AUSTRIA на Ваши приближени фирми.Интерес биха могли да имат например:

  • Ваши дъщерни и свързани предприятия;
  • партньорски компании;
  • други тясно свързани с Вашата дейност фирми.