Сертификация

Можем да Ви помогнем със сертифицирането на:
 • COVID SHIELD
 • Системи за управление
  • ISO 9001:2008, както и новата версия в действие от 2015 г.
  • ISO 14001:2004, както и новата версия на стандарта от 2015 г.
  • OHSAS 18001:2007
  • ISO 22000:2005
  • ISO 27001:2014
  • ISO 50001:2011
  • SA8000:2008
  • HACCP
  • Стандарти и норми, създадени специално за Вашата фирмена дейност
  • Както и много други вече установени стандарти, отговарящи на дейността Ви
 • Персонални сертификати – например квалификация “Мениджър по качеството”, “Вътрешен одитор”, “Водещ одитор” и много други
 • Продуктова сертификация - CE-маркиране, и други

Обучения

Консултантски услуги