Управление на риска в екологията

Разположени на пресечната точка между високорискови индустриални компании, държавни контролни органи и застрахователни компании, ние можем да бъдем полезни при съставянето на мерки за екологична безопасност и при свеждането до минимум на екологичните рискове, свързани с потенциални SEVESO бедствия.

Надзор

Балгодрение на иновативна инфрачервена техника могат да бъдат опазени големи пространства (включително и открити) от пожари и други бедствия.
Управление на риска в екологията

Вече почти десетилетие АТС България е водещ доставчик на услуги за управление на екологичната безопасност и екологичен риск в страната. В началото си партнирахме с мултинационални компании като LukOil и Aurubis за разработване на техните SEVESO рискови модели, а по-късно, след естественотото развитие на тези мощни кооперации, започнахме да помагаме, като разработихме няколко други модела за управление на риска в околната среда, свързани с производството и пласирането на процеси на тези компании.

Нашите експерти са акредитирани и признати от българското Министерство на околната среда и водите, Европейската комисия, както и Американската агенция за опазване на околната среда / EPA /, чийто софтуер се използва допълнително и в рамките на нашите симулации.

Надзор

Като следваща стъпка в развитието ни като участници на пазара за екологична безопасност, нашият екип заедно с партньори, успя да създаде продукт, базиран на новости в различни индустрии. Става въпрос за енергийно независима система, базирана на инфрачервена технология, която може да открива температурни пикове (напр. природни явления като пожари и др.) и да симулира тяхното развитие въз основа на софтуер и данни от няколко сензора за температура, влажност, слънчево лъчение.

Благодарение на успешно сътрудничество между ATC БГ и водещия германски производител на инфрачервени продукти DIAS Infrared Systems, на който ATC е изключителен представител в България, както и благодарение на сътрудничествотото с много други лидери в индустрията в региона, можем да предложим персонализирани решения за наблюдение и управление на процеси.