Сертификат TÜV AUSTRIA COVID Shield

Хигиена, сигурност и непрекъснатост на бизнеса. Първaта изчерпателна световна сертификационна система, даваща възможно най-високото ниво на сигурност на компанни, служители и клиенти, гарантираща предимство пред конкурентите.

Сертификация TÜV AUSTRIA COVID Shield: Периодично контролирани системи за управление

Сертификацията на TÜV AUSTRIA „COVID-Shield“ документира основните стандарти за хигиена и сигурност, имплементирани във Вашата работна среда. Система за упрелвение на качеството, която е видима за външния свят, повишава увереността както на служителите, доставчиците, клиентите и гостите на компанията, така и на организациите и публичният сектор.

Придобиване на значимост: Стандарти за хигиена и сигурност

Пълното съответствие със стандартите за хигиена и качество в момента са от изключителна важност.

TÜV AUSTRIA може да окаже помощ във всеки аспект свързан със осигуряване и спазване на правилната хигиена сред служители, клиенти и доставчици. От най-малките магазини до големите търговски вериги и молове, от детски, спортни или развлекателни съоръжения до цялостно оборудване, от образователни институции и обществени сгради до здравния сектор.

Обективен, независим, световно признат и разпознаваем

Сертификацията TÜV AUSTRIA COVID-Shield документира социалните отговорности, информираността, усетът, както и бизнес етиката с превантивни мерки и цели, така че до осигури намаляването на разпространението на коронавирус в собственото Ви обкръжение.

Междинните одити имат за цел да подпомогнат затягането на мерките, които вече са взети.

Сертификатите на TÜV AUSTRIA са световно разпознаваеми и често носят решаващи предимства пред конкурентите.

Сертификатът TÜV AUSTRIA COVID Shield

TÜV AUSTRIA придружава и проверява механизмите, тренировъчните мерки за служителите, правилните ресурси и кореспондиращата инфраструктура.

Това включва:

  • Хигиенен статус и мерки за сигурнист
  • Внедряване на потенциални мерки за подобрение
  • Вътрешна и външна комуникация
  • Обучение и подготовка

Моля, свържете се с нас за допълнителна информация на следният адрес:

office@atc-energy.bg